Om familjerådgivning

Byrån för familjerådgivning och parterapi erbjuder familjerådgivning genom kundval i de flesta kommuner i Stockholmområdet. Klicka på respektive kommun för att få mer information om vad som gäller för din kommun.

Vad är familjerådgivning?

Familjerådgivningen vänder sig till par och familjer, som genom samtal med en professionell familjerådgivare, önskar bearbeta och komma vidare med relationsproblem och kriser. Det kan till exempel vara gifta par, sambos, särbos, vuxna syskon eller föräldrar med vuxna barn som behöver stöd i sina relationer. Det alltså de vuxna i familjen som kommer till samtalen men vi försöker ändå alltid att ha ett barnperspektiv. Samtalen kan se olika ut beroende på hur er situationen ser ut och vilka önskemål ni har. Det kan till exempel handla om: parterapi, föräldrarollen, familjerelationer, kommunikation, konfliktlösning, eller separation.

Vilket problemet än är, är det viktigt att prata om det. På familjerådgivningen får man hjälp att sätta ord på det som kan vara svårt att prata om. Det kan hjälpa en att förstå både sig själv och ens partner bättre. Tillsammans undersöker vi sedan möjliga vägar till förändring

Har vi tillräckligt stora problem?

Det är din egen upplevelse som räknas. På familjerådgivningen har vi inte märkt att människor kommer med ”för små problem” men däremot att man ofta önskat att man kommit tidigare.

Hur lång väntetid

Oftast kan vi erbjuda tider inom några dagar. Vår målsättning är att alltid kunna erbjuda ett första samtal inom 14 dagar. 

Sekretess

När ni vänder er till familjerådgivning Stockholm ska ni kunna känna sig fullständigt trygga med att det som framkommer under samtalen får inte föras vidare. Familjerådgivningen har därför en särskilt stark sekretess och för inga journaler