Familjerådgivning Huddinge

Vi vill hjälpa er att komma vidare i era relationer. Familjerådgivningen ger samtalsstöd för samlevnadsproblem och kriser i par- och familjerelationer.

Familjerådgivning Huddinge– Kundval

Huddinge kommun erbjuder familjerådgivning genom kundval till alla som bor i kommunen. Byrån för familjerådgivning och psykoterapi är en av de godkända utförarna.

Vad kostar det?

För er som bor i Huddinge är egenavgiften är 255 kr/samtal och betalas direkt vid samtalstillfället. Vid återbud senare än 24 timmar innan besöket debiteras egenavgiften.

Var finns vi?

Vår mottagning ligger på Södermalm i Stockholm, nära Medborgarplatsen. Adressen är Tjärhovsgatan 14.

Hur boka tid?

Ni behöver inte ansöka om att få familjerådgivning. Alla som bor i Huddinge och som har behov av hjälp kan boka ett möte direkt med någon av våra tre familjerådgivare/psykoterapeuter.

Vad är familjerådgivning?

Familjerådgivningen riktar sig huvudsakligen till par eller andra vuxna familjerelationer. Genom samtal med en professionell familjerådgivare ges möjlighet att bearbeta och komma vidare med samlevnadsproblem och kriser i parförhållandet och/eller i familjerelationer. Familjerådgivning ska vara en trygg plats där man kan prata som par eller enskilt tillsammans med en familjerådgivare. Även vuxna syskon eller föräldrar med vuxna barn som behöver stöd i sina relationer kan vända sig till familjerådgivningen. Oftast är det alltså de vuxna i familjen som kommer till samtalen men vi försöker ändå alltid att ha ett barnperspektiv. Samtalen kan se olika ut beroende på hur er situationen ser ut och vilka önskemål ni har. Det kan till exempel handla om: parterapi, föräldrarollen, familjerelationer, kommunikation, konfliktlösning, eller separation.
Antalet samtal ska normalt inte överstiga fem.

Sekretess

När ni vänder er till familjerådgivning Huddinge ska ni kunna känna sig fullständigt trygga med att det som framkommer under samtalen får inte föras vidare. Familjerådgivningen har därför en särskilt stark sekretess och för inga journaler.