Familjerådgivning för er som bor i Stockholms stad

Familjerådgivningen ger samtalsstöd för problem och kriser i par- och familjerelationer men även för relationsproblem mellan vuxna syskon eller föräldrar med vuxna barn.

Familjerådgivning Stockholm stad – Kundval

Stockholms stad erbjuder familjerådgivning genom kundval till alla som bor i staden. Byrån för familjerådgivning och parterapi är en av de godkända utförarna.

Rådgivningen ska alltid inledas med ett parsamtal. I undantagsfall kan en påbörjad parrådgivning innefatta enstaka individuella samtal.

Antalet samtal ska normalt inte överstiga fem. Om familjerådgivaren bedömer att det finns särskilda skäl kan ytterligare fem samtal erbjudas.

Vad kostar det?

För er som bor i Stockholm är egenavgiften är 450 kr/samtal och betalas direkt vid samtalstillfället. Vid återbud senare än kl 09.00 dagen före besöket debiteras egenavgiften.

Var ligger våra mottagningar?

Mottagning Byrån City ligger på Kungstensgatan 28 B.

Mottagning Norrmalm/Odenplan ligger på Kungstensgatan 59

Hur boka tid?

Ni behöver inte ansöka om att få familjerådgivning i Stockholm stad. Alla som bor i staden och som har behov av hjälp kan boka ett möte direkt med någon av våra tre familjerådgivare/psykoterapeuter. Det är bara att ringa eller skicka ett mejl till någon av oss. Det går också bra att boka direkt via nätet.

Om ni bor i Stockholms stad så är det bara att kontakta någon av oss så bokar vi tid.

Vad är familjerådgivning?

Familjerådgivningen riktar sig huvudsakligen till par eller andra vuxna familjerelationer. Genom samtal med en professionell familjerådgivare ges möjlighet att bearbeta och komma vidare med samlevnadsproblem och kriser i parförhållandet och/eller i familjerelationer. Familjerådgivning ska vara en trygg plats där man kan prata som par eller enskilt tillsammans med en familjerådgivare. Även vuxna syskon eller föräldrar med vuxna barn som behöver stöd i sina relationer kan vända sig till familjerådgivningen. Oftast är det alltså de vuxna i familjen som kommer till samtalen men vi försöker ändå alltid att ha ett barnperspektiv. Samtalen kan se olika ut beroende på hur er situationen ser ut och vilka önskemål ni har. Det kan till exempel handla om: parterapi, föräldrarollen, familjerelationer, kommunikation, konfliktlösning, eller separation.

Sekretess

När ni vänder er till familjerådgivning Stockholm ska ni kunna känna sig fullständigt trygga med att det som framkommer under samtalen får inte föras vidare. Familjerådgivningen har därför en särskilt stark sekretess och för inga journaler.