Familjerådgivning Täby – Samtal om relationer

Vi vill hjälpa er att komma vidare i era relationer. Familjerådgivningen ger samtalsstöd för samlevnadsproblem och kriser i par- och familjerelationer. Det. går bra att komma enskilt eller tillsammans

Familjerådgivning Täby– Kundval

Täby kommun erbjuder familjerådgivning genom kundval till alla som bor i kommunen. Byrån för familjerådgivning och psykoterapi är en av de godkända utförarna.

Vad kostar det?

För er som bor i Täby är egenavgiften är 400 kr/samtal och betalas direkt vid samtalstillfället. Vid återbud senare än 24 timmar innan besöket debiteras egenavgiften.

Var finns vi?

Mottagning Södermalm/Medborgarplatsen ligger på Tjärhovsgatan 14,

Mottagning Norrmalm/Odenplan ligger på Kungstensgatan 59,

Hur boka tid?

Ni behöver inte ansöka om att få familjerådgivning. Alla som bor i Täby och som har behov av hjälp kan boka ett möte direkt med någon av våra tre familjerådgivare/psykoterapeuter.

Vad är familjerådgivning?

Hos familjerådgivningen står er relation och samspelet i fokus. Ni kan, enskilt eller tillsammans, få hjälp att sätta ord på känslor och upplevelser, uttrycka önskemål om förändring och lyssna på din partner.

Även vuxna syskon eller föräldrar med vuxna barn som behöver stöd i sina relationer kan vända sig till familjerådgivningen. Oftast är det alltså de vuxna i familjen som kommer till samtalen men vi försöker ändå alltid att ha ett barnperspektiv. Samtalen kan se olika ut beroende på hur er situationen ser ut och vilka önskemål ni har. Det kan till exempel handla om: parterapi, föräldrarollen, familjerelationer, kommunikation, konfliktlösning, eller separation.
Antalet samtal ska normalt inte överstiga fem.

Sekretess

När ni vänder er till familjerådgivning Täby ska ni kunna känna sig fullständigt trygga med att det som framkommer under samtalen får inte föras vidare. Familjerådgivningen har därför en särskilt stark sekretess och för inga journaler.