Gruppmedlemmarna – Bild

Gruppmedlemmarna - Bild- Rikard Lidén, Ingrid Wase, Mats Wretås

Namn från vänster till höger på bilden: Rikard Lidén, Ingrid Wase, Mats Wretås